Gedragscode

BEDRIJFSCODE
GEDRAG

Bij PSS doen we er alles aan om uw betrouwbare investeringspartner voor de lange termijn te zijn.

We volgen alle relevante wetgeving, richtlijnen en marktnormen die de werking van financiële instellingen beheersen. We zijn ook toegewijd aan het altijd handhaven van de hoogste waarde van integriteit, eerlijkheid en ethos. Op deze basis bouwen we ons vertrouwen op bij onze klanten, van eigenaren van kleine bedrijven tot zakelijke belanghebbenden.

Bij PSS gaat compliance niet alleen over het naleven van de wet; het is een integraal onderdeel van de cultuur en het fundament van het bedrijf. We richten onze compliance-activiteiten op het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie en alle andere strafbare feiten die verband houden met geldovermakingen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze compliance en ons risicobeheer te verbeteren en tegelijkertijd alle nationale en internationale wetten na te leven.

Witwassen van geld en terrorismefinanciering voorkomen

Hoewel het witwassen van geld en het financieren van terrorisme hetzelfde klinkt, zijn ze toch verschillend. Witwassen vindt plaats wanneer geld van criminele activiteiten in het financiële systeem wordt gestopt om te worden 'opgeschoond', een proces waardoor het lijkt alsof het geld afkomstig is uit legitieme bronnen van inkomsten. In het geval van terrorismefinanciering wordt geld van normale entiteiten gestuurd om terroristische aanslagen te helpen financieren. Bij PSS werken we aan het voorkomen van zowel het witwassen van geld als het financieren van terroristische activiteiten, aangezien beide een cruciale rol spelen in de bestrijding van internationaal terrorisme. We gebruiken het Know-Your-Customer ('KYC') programma om de identiteit van onze klanten te identificeren en te documenteren. Dankzij het KYC-programma kunt u erop vertrouwen dat uw informatie en identiteit worden beschermd, terwijl u toch profiteert van een hoge mate van transparantie.

Fraudepreventie

Bij PSS nemen we wijdverbreide voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze klanten en medewerkers niet het slachtoffer of onwillige deelnemer worden van een frauduleuze handeling. We beschermen onze producten en processen tegen misbruik en pleiten voor preventieve, fraudebestrijdingsmaatregelen op alle bedrijfsterreinen. We hebben uitgebreide maatregelen genomen om witteboordencriminaliteit te voorkomen, op te sporen en erop te reageren. Ons belangrijkste doel van compliance is als volgt: we willen uw vermogen beschermen. We maken er een van onze belangrijkste prioriteiten van om alle pogingen tot witteboordencriminaliteit te bestrijden, ongeacht wie erbij betrokken is. Er is nultolerantie voor frauduleuze of criminele activiteiten.

Sancties en embargo's

Compliance helpt ons om alle relevante financiële en economische sancties te garanderen en te volgen, samen met alle wettelijke vereisten. Bij PSS gebruiken we naleving om richtlijnen en instructies vast te stellen, onze divisies en dochterondernemingen te informeren over sanctiegerelateerde beperkingen en te adviseren over hoe deze beperkingen kunnen worden geïmplementeerd en gecontroleerd. Mochten PSS zakelijke relaties hebben met andere landen die getroffen zijn door sancties, dan worden deze relaties nauwlettend gevolgd en worden aanvullende maatregelen getroffen, tot aan beëindiging van het partnerschap.

Belangenconflicten

PSS is actief in verschillende wereldwijde industrieën en soms kunnen belangenconflicten optreden, vooral wanneer onze zakelijke belangen botsen met die van onze klanten of leveranciers. Om mogelijke meningsverschillen te voorkomen, gebruiken we een hulpmiddel voor belangenconflicten ('COI') om situaties te identificeren waarin een belangenconflict zou kunnen ontstaan. De COI-tool biedt een standaardmanier om deze situaties te benaderen en te documenteren, waardoor op COI gebaseerde beslissingen transparant en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Anti-Corruptie

Corruptie kan vele vormen aannemen en vindt plaats op alle gebieden van een bedrijf. Daarom legt Sparkasse Group de nadruk op het voorkomen en bestrijden van corruptie. Het anticorruptieprogramma van PSS leert onze medewerkers en zakenpartners hoe ze frauduleuze en/of corrupte activiteiten kunnen dwarsbomen, waaronder: fraude, verduistering, vertrouwensbreuk, kartelvorming en witwassen.

Wie Wij Zijn

Ons verhaal, onze waarde en ons doel.

Ontdek hoe PSS mensen, kapitaal en ideeën samenbrengt om
Innoveren financiële dienstverlening.

Wie Wij Zijn

Ons verhaal, onze waarde en ons doel.

Ontdek hoe PSS mensen, kapitaal en ideeën samenbrengt om
Innoveren financiële dienstverlening.

DINGEN ZIJN NU ANDERS

De reputatie van PSS en de toewijding die het aan zijn klanten toont via zijn diensten en zakelijke beslissingen, zijn de beste manier om zijn financiële integriteit te beoordelen. Daarom is het behoud van de veiligheid van uw geld een topprioriteit van PSS.

Lees meer

DINGEN ZIJN NU ANDERS

De reputatie van PSS en de toewijding die het aan zijn klanten toont via zijn diensten en zakelijke beslissingen, zijn de beste manier om zijn financiële integriteit te beoordelen. Daarom is het behoud van de veiligheid van uw geld een topprioriteit van PSS.

Neem gerust contact op!

Zorg ervoor dat u een afspraak maakt voordat u ons filiaal bezoekt voor online handelsservice, aangezien niet alle filialen een financiële dienstverlener hebben.